PSYCHOTERAPIA: ZABURZENIA LĘKOWE, NERWICE, STRES, PSYCHOSOMATYKA

Współczesny świat pełen jest presji i wyzwań. Oczekujemy od siebie regularnych postępów, osiągania kolejnych sukcesów i docierania do coraz bardziej wyśrubowanych celów na wielu polach naszego funkcjonowania jednocześnie (praca, dom, aktywność fizyczna, hobby, rozwój osobisty, dbałość o zdrowie, aktywność społeczna i charytatywna). Szybkie tempo życia narzucane kulturowo i społecznie, przebywanie w dużych anonimowych zbiorowościach ludzi, a jednocześnie ogrom zadań, jakie przed sobą stawiamy – wszystko to prowadzi do rosnącego napięcia, niepokoju, stresu. Wielu z nas takiego poziomu presji utrzymującego się przez długi czas nie wytrzymuje fizycznie i psychicznie. Dlatego coraz więcej klientów trafia do lekarzy pierwszego kontaktu, psychologów, psychoterapeutów oraz lekarzy psychiatrów z różnego rodzaju zaburzeniami, u podłoża których leżą przyczyny psychologiczne, w tym przede wszystkim stres i lęk, oraz które często wiążą się z różnymi dolegliwościami somatycznymi (cielesnymi).

 

Potocznie takie problemy nazywamy nerwicami, jednak lekarze psychiatrzy oraz psycholodzy klasyfikują je współcześnie jako „zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną” i wyróżniają wśród nich wiele form, w tym fobie, ataki paniki, nerwicę natręctw, zaburzenia stresowe pourazowe czy zaburzenia adaptacyjne.

Zaburzenia lękowe

Jak się leczy zaburzenia lękowe (nerwice)?

 

Skuteczną formą leczenia większości zaburzeń lękowych jest psychoterapia, niekiedy uzupełniona o farmakoterapię. W moim gabinecie psychoterapeutycznym, w trakcie wstępnych konsultacji psychologicznych, przy wsparciu ze strony klienta rozpoznaję problem, a następnie proponuję dalszy sposób pracy – zwykle psychoterapię trwającą przez określony, nieco dłuższy czas. Jeśli to, co się dzieje, wymaga pomocy farmakologicznej, proponuję wizytę u lekarza psychiatry, który pomoże klientowi dobrać odpowiednie leki, ustalić dawki, a następnie będzie monitorował ich skuteczność i potrzebę korzystania z nich. Jeśli wskazane będzie wykonanie dodatkowych badań, zalecę kontakt z innymi specjalistami – lekarzem pierwszego kontaktu, lekarzem określonej specjalności (np. zanim zaczniemy na psychoterapii zajmować się uporczywym bólem głowy klienta, trzeba wykluczyć wszelkie możliwe fizyczne przyczyny bólu).

W trakcie psychoterapii z klientami cierpiącymi z powodu różnego rodzaju zaburzeń związanych z lękiem lub stresem (potocznie zwanych nerwicami) zajmuję się tym, aby:

 • złagodzić objawy – zanim uda się rozpocząć pogłębioną pracę psychoterapeutyczną, często w pierwszej kolejności trzeba się zająć najbardziej uciążliwymi dla klienta objawami; psycholog proponuje klientowi różnego rodzaju metody radzenia sobie, uczy konkretnych technik, zachęca do ich wypróbowywania (także w gabinecie psychologicznym);
 • rozpoznać przyczyny problemów klienta – zidentyfikować sytuacje, w których objawy się nasilają a samopoczucie pogarsza albo też określić, jakie wcześniejsze czy utrzymujące się okoliczności życiowe sprawiły, że klient czuje się gorzej i ma trudności w tym, by funkcjonować na satysfakcjonującym poziomie;
 • zidentyfikować schematy emocjonalno-poznawcze biorące udział w powstawaniu trudności, z jakimi boryka się klient (nerwicy, reakcji na stres, zaburzeń psychosomatycznych), nazwać utrwalone dezadaptacyjne reakcje składające się z wielu elementów: emocji, myśli, znaczeń nadawanych sytuacjom, zachowań klientów;
 • poszukać możliwości zmiany – lepszego, bardziej adaptacyjnego radzenia sobie z sytuacją klienta; w zależności od konkretnych problemów i sytuacji klient wraz z psychoterapeutą czy psychologiem mogą oczywiście wypracować bardzo różne rozwiązania;
 • wdrożyć wypracowane rozwiązania w codziennym życiu klienta – rolą psychoterapeuty jest tu motywowanie i wspieranie klienta w tym, aby zmiana zaszła nie tylko w głowie ale także w rzeczywistości otaczającej klienta; dzięki temu może on zacząć funkcjonować lepiej a objawy nerwicowe nie będą miały tendencji do tego, by powracać.

 

 

Dlaczego warto skorzystać z pomocy psychologicznej lub psychoterapii?

 

Zaburzenia lękowe często sprawiają, że ludzie funkcjonują w swoim życiu znacznie gorzej niż byłoby to możliwe, gdyby w inny sposób poradzili sobie z presją, napięciem czy stresem im towarzyszącym. Choroba ich wyraźnie ogranicza, często uniemożliwia realizację istotnych życiowych planów, prowadzi do rezygnacji z części aktywności albo sprawia, że są tak wyczerpani, iż nie są w stanie zająć się częścią swoich spraw.

Trudności, których przyczyną jest lęk i stres (szeroko pojęte zaburzenia nerwicowe), prowadzą do powstania wielu tzw. „wtórnych problemów”, w tym:

Nerwica Warszawa
 • niskiego poczucia własnej wartości, nieadekwatnie niskiej samooceny;
 • utraty radości życia;
 • trudności w realizacji ról rodzinnych: żony i matki, męża i ojca, partnera, dorosłego dziecka;
 • nadużywania albo wręcz uzależnienia od środków farmakologicznych;
 • pogorszenia poziomu aktywności zawodowej (problemy z koncentracją, trudności w realizacji założonych celów, kłopoty z budowaniem relacji zawodowych) lub aktywności szkolnej;
 • izolacji społecznej (brak lub unikanie przyjaciół, znajomych, brak kontaktu z rodziną);
 • lęku przed śmiercią, chorobą psychiczną, utratą kontroli;
 • problemów zdrowotnych;
 • zmęczenia albo wręcz wyczerpania, obniżenia odporności.

W przypadku wszelkich problemów związanych z nerwicą zachęcam do korzystania z pomocy psychologa. Dzięki skorzystaniu z psychoterapii albo też z pomocy psychologicznej jeśli cierpisz z powodu lęku (nerwic), nadmiernego stresu, czy zaburzeń psychosomatycznych możesz wypracować nowe sposoby radzenia sobie – bardziej skuteczne, dopasowane do aktualnej sytuacji, uwzględniające teraźniejsze ograniczenia i możliwości – a także zniwelować, albo co najmniej poważnie ograniczyć, zarówno aktualne objawy lęku czy stresu, jak i występowanie wtórnych problemów.

konsultacja

indywidualna

150

koszt

wizyty

50

min.

czas

trwania

Umów się na wizytę

Jeżeli potrzebujesz pomocy psychologicznej, skontaktuj się ze mną już teraz.