Psycholog Warszawa - Ewa Kaczorkiewicz

Ewa Kaczorkiewicz

Psychoterapeutka, psycholog

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką i psychologiem. Pracuję zawodowo – z  klientami indywidualnymi, grupami i organizacjami – od niemal dwudziestu lat. Pracowałam na rzecz prywatnego biznesu, dużych korporacji, instytucji państwowych oraz osób prywatnych, cały czas wspierając się wiedzą psychologiczną wyniesioną ze studiów. Obecnie zajmuję się przede wszystkim psychoterapią indywidualną oraz terapią małżeńską (terapią par). Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą. Prowadzę psychoterapię w języku polskim oraz angielskim, także w formie sesji online. Jestem właścicielką gabinetu psychologicznego w Warszawie na Ursynowie.

Na początku swojej drogi zawodowej zajmowałam się wspieraniem i doradzaniem, pracując na różnych stanowiskach w prywatnych firmach – poczynając od asystenckich i specjalistycznych, a następnie jako manager i współwłaściciel firmy konsultingowej – oraz realizując duże projekty dla korporacji. Poszukiwałam najlepszych pracowników, doradzałam jak podnieść efektywność realizowanych zadań, projektowałam procesy szkoleniowe, badałam opinie i kulturę organizacyjną, tworzyłam systemy wynagrodzeń oraz pomagałam ekspatom w osiedlaniu się w Polsce.

W projektach dla dużych firm pracowałam na rzecz rozwoju potencjału osobistego i zawodowego managerów. Przeprowadzałam i interpretowałam testy psychologiczne. Projektowałam zadania określające poziom kompetencji, a także przygotowywałam szkolenia psychologiczne mające je rozwijać. Wiele godzin spędziłam rozmawiając z managerami o ich rozwoju – potencjale, umiejętnościach, dalszych możliwych ścieżkach. Konsekwencją tego okresu mojej pracy zawodowej jest to, iż bardzo dobrze się czuję pracując psychologicznie i prowadząc psychoterapię dla ludzi biznesu – managerów, przedsiębiorców, właścicieli firm, a także bardzo chętnie pracuję z wszystkimi moimi klientami nad tematami wokół ich pracy zawodowej.

W późniejszym okresie zdecydowałam się na wyraźną zmianę ścieżki zawodowej, wybierając pracę na rzecz lepszego funkcjonowania i wzmacniania klientów, którymi od tego momentu stały się przede wszystkim osoby prywatne. Zamiast pracy na rzecz zwiększania zysków dużych organizacji, wybrałam pomoc psychologiczną oraz prowadzenie sesji psychoterapii i terapii małżeńskiej. Do ukończonych wiele lat wcześniej magisterskich studiów psychologicznych dodałam czteroletnią szkołę psychoterapii. Pracowałam jako stażystka w instytucjach pomagających osobom doświadczającym przemocy, organizacji zajmującej się wsparciem osób w kryzysie, telefonie zaufania dla osób uzależnionych oraz na oddziale szpitala psychiatrycznego. Uczestniczyłam w licznych szkoleniach psychologicznych i psychoterapeutycznych, a także w polskich i zagranicznych konferencjach psychoterapeutycznych. Przeszłam też przez kilka lat własnej psychoterapii indywidualnej oraz wiele miesięcy szkoleniowej terapii grupowej.

W swojej pracy psychologicznej i psychoterapeutycznej integruję różne podejścia psychoterapeutyczne, czerpiąc przede wszystkim z psychoterapii humanistycznej, terapii opartej na emocjach (EFT), terapii egzystencjalnej i nurtu psychoterapii gestalt. Prowadzę konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną  a także terapię małżeńską. Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą, także w języku angielskim i w formie sesji online. Wciąż się rozwijam i szkolę. Swoją pracę, jako psycholog i psychoterapeuta dbający o przestrzeganie standardów etycznych, oczywiście regularnie superwizuję.

W pracy psychologa korzystam także z osobistych doświadczeń życiowych – wiedzy zdobytej w trakcie kryzysów małżeńskich, doświadczeń niełatwego radzenia sobie z własnymi dziećmi, obecnie nastolatkami, emocji odczuwanych w relacjach z bliskimi mi osobami (rodzicami, rodzeństwem, przyjaciółmi), a wreszcie też z frustracji i sukcesów związanych z przeszłą i obecną pracą zawodową.

Prywatnie lubię spacerować wzdłuż brzegu morza, grać w brydża i planszówki z przyjaciółmi oraz jeździć konno. Doceniam podróże, doświadczanie nowych miejsc i zwiedzanie wystaw sztuki nowoczesnej, ale w weekendy często wolę oglądać seriale, czytać i gotować. Pasjami obserwuję ptaki podwórkowe oraz jeże i wiewiórki, spotykane na trawniku. Jestem żoną z wieloletnim stażem, mamą dwójki dorastających nastolatków: 16-letniego syna i 13-letniej córki, właścicielką uroczej świnki morskiej.

Znajomość języków obcych:

Język angielski, biegły (Certificate in Advanced English, wystąpienia na konferencjach w języku angielskim, tłumaczenia, zajęcia w języku angielskim)

Wszystkie formy pomocy psychologicznej, z jakich korzystają moi klienci, mogą się odbywać także w języku angielskim. Prowadzę po angielsku konsultacje psychologiczne, sesje psychoterapii indywidualnej, a także sesje terapii małżeńskiej.

Ceny sesji psychoterapii, terapii par oraz pomocy psychologicznej w języku angielskim są takie same, jak ceny spotkań prowadzonym w języku polskim.

Uczelnie i szkoły, które ukończyłam:

 • Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski (Warszawa, 1999), psychologia organizacji i pracy, praca magisterska z zakresu wywierania wpływu
 • Szkoła Psychoterapii, Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA (Warszawa, 2015) – 850h, czteroletnie szkolenie specjalistyczne w zakresie psychoterapii indywidualnej i grupowej osób dorosłych w ramach podejścia integracyjnego opartego na założeniach psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej; szkoła posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty
ewa kaczorkiewicz konsultacje psychologiczne

Dodatkowe szkolenia specjalistyczne, psychologiczne i psychoterapeutyczne:

2020
Psychoterapia Psychoz Schizofrenicznych

zajęcia warsztatowo-seminaryjne, prowadzone przez prof. dr hab. Andrzeja Cechnickiego, organizowane przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA

2018
Emotion Focused Therapy for Couple

(psychoterapia skoncentrowana na emocjach – pary), prowadzone przez prof. Rhondę Goldman, organizowane przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA

2018
Praca z gliną w terapii Gestalt

(psychoterapia gestalt), prowadzone przez Christine Stevens, organizowane przez Szkołę Psychoterapii Gestalt

2017
Emotion Focused Therapy

(psychoterapia skoncentrowana na emocjach), Poziomy I-II, prowadzone przez Kurta Rendersa, organizowane przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA

2017
Gestalt Play Therapy

(psychoterapia gestalt), prowadzone przez Felicię Carroll, organizowane przez Instytut Doświadczania

2012
Warszawska Akademia Wolontariatu

cykl szkoleń z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy, organizowana przez Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej

Staże zawodowe, psychologiczne i psychoterapeutyczne:

 • Ośrodek Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych Synapsis, Zespół Terapii Rodzin (Warszawa, 2010-1013) – terapia par i rodzin, dodatkowo szkolenia z zakresu metod i technik pracy z rodziną, terapii małżeństw i par, genogramów
 • Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, Oddział Dzienny (Pruszków-Tworki, 2013) – 470h, specjalistyczny staż psychoterapeutyczny na oddziale dziennym szpitala psychiatrycznego
 • Instytut Psychologii Zdrowia (Warszawa, 2012) – telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, rekrutacja, koordynacja i szkolenie wolontariuszy w telefonie zaufania, dyżury w telefonie zaufania, interwencje w sytuacjach kryzysowych
 • Instytut Psychologii Zdrowia (Warszawa, 2012) – telefon zaufania dla osób uzależnionych behawioralnie (to jest uzależnionych od gier komputerowych, hazardu, seksu itp), organizacja uruchomienia projektu, rekrutacja, koordynacja i szkolenia, dyżury w telefonie zaufania
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia” – szkolenia, dyżury w poradni telefonicznej, porady online, terapia, interwencje
 • Instytut Terapii Gestalt, Roczny program rozwoju osobistego Staż Gestalt (Kraków 2008-2009) – poznanie podstaw teoretycznych i praktycznych koncepcji psychoterapii Gestalt, psychoterapia grupowa, szkolenia

Konferencje psychologiczne i psychoterapeutyczne:

 • PCE 2018 Facilitating Hope – Personal and Societal Challenges (Wiedeń, 2018) – konferencja Ogólnoświatowego Stowarzyszenia Psychoterapii i Poradnictwa Skoncentrowanych na Osobie i Doświadczaniu
 • Znękany Świat – Jak psychoterapia może nam pomóc? Nadzieje i iluzje (Łochów, 2018)
 • Regulacja emocji – wehikuł zmiany w psychoterapii (Warszawa, 2018) – III Naukowo-Szkoleniowa Konferencja NTPP
 • Integracja psychoterapii w dezintegrującym się świecie – III Międzynarodowa Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii (Warszawa, 2017)
 • PCE 2016 Integrity Interdisciplinarity Integration (Nowy Jork, 2016) – konferencja Ogólnoświatowego Stowarzyszenia Psychoterapii i Poradnictwa Skoncentrowanych na Osobie i Doświadczaniu
 • Nauka i kultura. Psychoterapia wobec fenomenu agresji we współczesnym świecie (Warszawa, 2016)
 • Między dobrem pacjenta, dobrem terapeuty a dobrem systemu. Dylematy etyczne w psychoterapii (Kraków, 2015)
 • II Międzynarodowa Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii (Warszawa, 2014)
 • Psychoterapia działa! Jak? Refleksje nad procesem psychoterapii (Kraków, 2014)
 • Granice psychopatologii, granice psychoterapii. (Warszawa, 2013)
 • Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw, Fundacja Dzieci Niczyje (Warszawa, 2011)
 • Wolontariusze w praktyce telefonów zaufania i poradnictwa psychologicznego on-line (Warszawa, 2011)

Towarzystwa psychologiczne i psychoterapeutyczne, których jestem członkiem:

● PTP – Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawski Oddział Terenowy

● PTP – Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Ogólnopolska Sekcja Psychoterapii

● PFP – Polska Federacja Psychoterapii

Stowarzyszenie INTRA – Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej

WAPCEPC (Członek Zarządu od 2020) – Ogólnoświatowe Stowarzyszenie Psychoterapii i Poradnictwa Skoncentrowanych na Osobie i Doświadczaniu

Dodatkowo od 2020 roku jestem członkiem zarządu PCE Europe – Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii i Poradnictwa Skoncentrowanych na Osobie i Doświadczaniu – oraz członkiem zaządu WAPCEPC.

Firmy i organizacje, dla których zrealizowałam psychologiczne projekty biznesowe w zakresie doradztwa, oceny potencjału, umiejętności i rozwoju zespołów, tworzenia modeli kompetencyjnych, badania opinii, rekrutacji, szkoleń:

 • ABB
 • Agros Nova
 • AGS New Media
 • Bank Ochrony Środowiska
 • Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
 • Cemex
 • Colgate-Palmolive Poland
 • Dexia Kommunalkredit Bank Polska
 • DNB Nord Bank Polska
 • EMPiK
 • Galeria Centrum
 • GoldenLine
 • Grupa Żywiec
 • IKEA
 • Kakadu
 • Komex (sklepy 5-10-15)
 • Learning Systems Poland (szkoły EMPiK School i Speak Up)
 • LeasePlan Fleet Management
 • Marflex-M.J.Maillis Poland
 • Nowoczesna Firma
 • Profesjonalna Liga Polskiej Siatkówki
 • Pracownia Gier Szkoleniowych
 • Schenk Institute
 • Superpharm Poland
 • Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wincanton
 • Zara

Wybrane szkolenia biznesowe, w których uczestniczyłam:

 • Transforming Communication, Schenk Institute (Warszawa, 2008-2009)
 • Prowadzenie Rozmów o Rozwoju, Schenk Institute (2008)
 • Jak opanować niespodziewaną sytuację zawodową, Schenk Institute (2008)
 • Wizerunek Biznesowy, Schenk Institute (2007)
 • Asertywność w Działaniu, Homo Creatore (2003)