Business woman with TV instead of head. 07 wrz 2019

Jak wygląda psychoterapia dla ludzi biznesu?

Początkiem procesu jest zawsze konsultacja psychologiczna czyli wstępne spotkanie i rozmowa z psychologiem albo psychoterapeutą na temat tego, co cię niepokoi. Po nim możecie się umówić na dalszą pracę w formie psychoterapii indywidualnej czy sesji pomocy psychologicznej np. w trudnej kryzysowej sytuacji.

Jeśli psycholog uzna, że psychoterapia nie jest najlepszym sposobem działania, to zaproponuje inne opcje oraz innych specjalistów np. coaching, warsztaty z jakiegoś zakresu, wizytę u lekarza psychiatry, wykonanie badań lekarskich itp.

Kiedy warto podjąć psychoterapię lub skorzystać z pomocy psychologicznej?

Psychoterapia dla ludzi biznesu jest często dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy:

 • osiągają sukcesy biznesowe, świetnie sobie radzą w sprawach zawodowych, a jednocześnie mają trudności w innych obszarach życia: przeżywają kryzysy w bliskich relacjach, nie potrafią znaleźć życiowego partnera lub kolejne ich związki się rozpadają, doświadczają niepokoju lub lęku, mają trudności z podejmowaniem;
 • decyzji (choć decyzje zawodowe przychodzą im z łatwością i są na ogół trafne) mają kłopoty zdrowotne o możliwym podłożu psychologicznym lub też doświadczają objawów cielesnych (np. bólu, kołatania serca, zaburzeń snu), których nie sposób wyjaśnić przyczynami medycznymi;
 • mimo szkoleń, w których uczestniczą, i nabytych w ich trakcie licznych umiejętności osobistych wciąż borykają się z brakiem pewności siebie w niektórych sytuacjach, samokrytycyzmem, lękiem przed negatywnymi ocenami innych ludzi – potrzebują w sobie wzmocnić lub zbudować wiarę w siebie i zaufanie do swoich możliwości;
 • do większej skuteczności działania potrzebują być bardziej stanowcze w formułowaniu oczekiwań i wydawaniu poleceń, śmiałe w wyrażaniu opinii i asertywne w stawianiu granic;
 • są świadome swoich wysokich umiejętności i bogatego doświadczenia zawodowego, ale jednocześnie nie realizują swojego potencjału z powodu ogromnego stresu i napięcia, jakiego doświadczają w kluczowych momentach – na spotkaniach biznesowych, podczas prezentacji zrealizowanych projektów, podczas rozmów z ważnymi klientami;
 • potrzebują zadbać o swój wizerunek i pozycję w firmie – od lat ciężko i dobrze pracują, ale ich wysiłki nie są dostrzegane, a podwyżki i awansy otrzymują inni – lub też planują zmienić pracę, a nie chcą popełniać tych samych strategicznych błędów w nowej firmie;
 • w pracy, którą wykonują, czują się wykorzystywane, traktowane niesprawiedliwie, zastraszane, ośmieszane, nękane przez przełożonego lub współpracowników, mają poczucie krzywdy, ich stan psychiczny i samoocena wyraźnie się pogorszyły – zastanawiają się, czy padły ofiarą mobbingu, a jeśli tak, to jak sobie w tej sytuacji poradzić.

 

Na co zwracam uwagę prowadząc psychoterapię lub pomoc psychologiczną dla ludzi biznesu?

Prowadząc psychoterapię i w ogóle w jakiejkolwiek innej formie pracując z ludźmi biznesu zwracam szczególną uwagę na to, by:

 • zrozumieć specyfikę ich pracy zawodowej, sposób funkcjonowania w życiu i problemy, z którymi się borykają (każdy klient to tak naprawdę inna terapia, stworzona przez psychologa na jego użytek i dodatkowo modyfikowana w trakcie trwania procesu psychoterapii);
 • szanować czas swoich klientów;
 • określać jasne zasady wspólnej pracy, z góry ustalając takie kwestie jak odwoływanie i przekładanie terminów spotkań, metody płatności czy okresowe podsumowanie postępów i efektów psychoterapii;
 • nazywać obszary pracy psychologicznej, trudności i potrzeby klienta, nad którymi będziemy się skupiać, oraz formułować konkretne cele do osiągnięcia;
 • uważnie słuchać informacji zwrotnych na temat mojej pracy w gabinecie psychologicznym, a także obserwować jej efekty w postaci zmian dostrzeganych przez klienta i przeze mnie – po to, by móc korygować i ulepszać to, co robię prowadząc psychoterapię i by jak najlepiej dopasowywać stosowane metody pracy do potrzeb klienta;
 • być elastyczną i w miarę potrzeby dostosowywać się do zmieniających się okoliczności i potrzeb klienta (sesje psychoterapii przez Skype podczas kontraktów zagranicznych, zmiany terminów sesji w sytuacjach typu kolacja z kontrahentami czy wydarzenie firmowe organizowane przez klienta);
 • dbać o dyskrecję i poufność, która dla tej grupy osób jest szczególnie ważna – nie tylko z powodów osobistych, ale także dlatego, że jakiekolwiek naruszenie zasady dyskrecji w ich przypadku może wpływać na życie zawodowe ich oraz ich pracowników i współpracowników.

 

Jak się przygotować do pierwszego spotkania z psychologiem?

Tak naprawdę nie ma konieczności specjalnego przygotowywania się przed pierwszą sesją z psychologiem czy psychoterapeutą. Pierwsze spotkania konsultacyjne służą temu, byście się nawzajem poznali i byś mógł sprawdzić, czy ta osoba oraz jej sposób pracy ci pasują. Będziecie też na pewno rozmawiać z psychologiem o tym, co cię sprowadza na psychoterapię – co cię skłoniło do decyzji o podjęciu pracy nad sobą? dlaczego zdecydowałeś się na wizytę u psychoterapeuty akurat teraz? czemu wybrałeś tego a nie innego terapeutę? – oraz przede wszystkim o tym kim jesteś, z jakimi trudnościami się borykasz, co byś chciał zmienić.

Jeśli masz ochotę czuć się pewniej na pierwszym spotkaniu z psychologiem, a przygotowanie się do spotkania ci w tym pomaga, lub chcesz, by pierwsza sesja konsultacyjna, będącą wstępem do psychoterapii, była jak najbardziej produktywna i uporządkowana, zajrzyj tutaj: Jak się przygotować do pierwszego spotkania?