młody mężczyzna siedzący na sofie z laptopem, psychoterapia online w sytuacji zagrożenia covid-19, psycholog online 05 kw. 2020

Ostatnie tygodnie to czas bardzo szybkiego przystosowywania się nas wszystkich do trudnego funkcjonowania w sytuacji zagrożenia COVID-19.  Potrzebujemy poradzić sobie zarówno z praktycznymi, finansowymi jak i emocjonalnymi konsekwencjami pozostawania w domu przez kolejne tygodnie. Często oznacza zarówno duży wysiłek, jak i intensywne emocje – niepokój, lęk, napięcie, złość, bezradność. W zwyczajnych okolicznościach zgłosilibyśmy się po pomoc do psychologa, ale jak to zrobić w czasach epidemii COVID-19, gdy wyjścia z domu są poważnie ograniczone?

Jak wygląda pomoc psychologiczna w dobie zagrożenia COVID-19?

Zagrożenie Covid-19 zmusza nas wszystkich do wprowadzenia zmian w życiu, pracy, sposobie funkcjonowania. Pracodawcy organizują dla swoich pracowników możliwość pracy online, udostępniając im sprzęt i odpowiednie narzędzia. Szkoły prowadzą lekcje online, a uczniowie w przyśpieszonym tempie uczą się organizacji pracy własnej. Przedsiębiorcy, których funkcjonowanie na rynku i dochody są poważnie zagrożone z powodu epidemii COVID-19 szukają nowych form prowadzenia działalności.

Dla psychologów dostosowanie się do obecnych warunków zagrożenia COVID-19 oznacza prowadzenie konsultacji online, sesji pomocy psychologicznej online, a także długoterminowej psychoterapii online. Zamiast pracować z klientami w gabinecie spotykamy się z nimi w formie wideorozmów lub rozmów przez telefon. Pracujemy przez różnorodne komunikatory, m.in. Zoom oraz Skype, a płatności przyjmujemy w formie przelewów na konto lub płatności internetowych.

Zmienia się forma, w jakiej pomagamy naszym klientom, ale nie zmienia się sam proces. Każda terapia online, zarówno pomoc psychologiczna, psychoterapia indywidualna, czy też terapia pary rozpoczyna się od konsultacji wstępnych czyli jednego lub kilku spotkań, podczas których razem z klientem przyglądamy się zgłaszanym przez niego trudnościom i możliwościom, jakie oferuje praca z psychologiem. Następnie, jeśli klient zdecyduje się podjąć dalszą pracę, określamy kontrakt psychoterapeutyczny i metody psychoterapii, z jakich będziemy korzystać w trakcie pracy i rozpoczynamy spotkania terapeutyczne. W zależności od potrzeb klienta może to być kilka spotkań mających na celu wsparcie go w kryzysowym momencie życia lub pomoc w regulacji emocji albo też dłuższa praca psychoterapeutyczna.

Od kilku tygodni, w związku z zagrożeniem COVID-19, pracuję wyłącznie jako psycholog online. Konsultacje, pomoc psychologiczną i sesje psychoterapii prowadzę w formie online – jako wideorozmowy lub rozmowy przez telefon. Być może byłam do tego przygotowana lepiej niż moi koledzy, bo tego typu formę pracy praktykowałam już od ładnych kilku lat, prowadząc psychoterapię online dla klientów – Polaków mieszkających na stałe za granicą. Dzięki nim przyzwyczaiłam się do tej formy pracy i teraz mogę wspierać zarówno moich klientów jak i terapeutów, z którymi pracuję w gabinecie, także w technicznych aspektach terapii online (jakiego komunikatora najlepiej użyć? jak się zorganizować? jak rozwiązać sprawę płatności?).

Jak zagrożenie wirusem COVID-19 wpływa na naszą psychikę?

Ostatnie tygodnie to czas, gdy wszyscy jesteśmy zmuszeni do bardzo szybkiego przystosowywania się do nowych sposobów funkcjonowania. Zagrożenie COVID-19 i konieczność dystansowania się społecznego sprawia, że zostajemy w domu przez kolejne tygodnie. Potrzebujemy poradzić sobie zarówno z praktycznymi jak i emocjonalnymi konsekwencjami tej sytuacji. Często oznacza duży wysiłek organizacyjny – organizacja pracy zawodowej online, wspieranie dzieci w nauce online, pomoc starszym osobom w rodzinie – jak i intensywne emocje – niepokój, lęk, napięcie, złość, bezradność. Epidemia, wprowadzone w związku z nią ograniczenia a także możliwość zachorowania przez nas i naszych najbliższych, sprawiają, że tracimy poczucie kontroli nad swoim życiem.Jednocześnie pojawiają się także efekty, które można by było nazwać pozytywnym wpływem stanu zagrożenia COVID-19 – wzmożone uczucie troski o najbliższych, odnowienie kontaktów społecznych (głównie telefonicznych i online) oraz myśli dotyczące hierarchii wartości w życiu.

Niepokojące objawy, które do tej pory zauważyłam i które przypisuję wpływowi stanu zagrożenia COVID-19 na psychikę nas wszystkich, to:

 • problemy z regulacją emocjonalną – intensywniejsze niż do tej pory emocje, trudności z opanowaniem reakcji;
 • utrzymujące się stany podwyższonego napięcia, stresu i niepokoju – zarówno u pojedynczych osób, jak i w całych systemach – rodzinach, parach, organizacjach;
 • wybuchające konflikty, kłótnie i kryzysy – wynikające częściowo z obiektywnie trudnej sytuacji, a częściowo z czynników opisanych powyżej;
 • zwiększone zagrożenie związane z używkami wszelkiego rodzaju – aby ukoić nerwy i emocje sięgamy po alkohol i inne używki, co nie tylko nie rozwiązuje problemu, ale jeszcze naraża nas na dodatkowe;
 • poczucie bezradności i związane z nim poczucie braku kontroli nad swoim życiem;
 • wątpliwości egzystencjalne – dotyczące sensu tego, jak zwykle funkcjonujemy, co robimy, jakie decyzje w życiu podejmujemy, na co poświęcamy czas; 
 • zintensyfikowanie trudności i problemów psychicznych, specyficznych dla danej osoby – stan zagrożenia i stresu wzmaga to, z czym zwykle się borykamy, więc jeśli zwykle mamy problemy z poczuciem samotności i braku relacji z innymi, teraz może nam to doskwierać jeszcze bardziej i być bardziej widoczne, a jeśli zwykle jesteśmy aż nazbyt zadaniowi i nad-odpowiedzialni teraz prawdopodobnie będziemy na skraju wyczerpania, bo weźmiemy na siebie jeszcze więcej.

Jednocześnie stan zagrożenia COVID-19 ma także inne, moim zdaniem korzystne, skutki na to, jak reagujemy wobec innych i samych siebie. Są nimi:

 • odnowienie lub wzmożenie kontaktów z bliskimi nam osobami – przyjaciółmi, rodziną, znajomymi – wynikające zarówno z troski o nich, jak i z potrzeby bycia razem w tym trudnym dla wszystkich okresie (mam na myśli oczywiście kontakty telefoniczne i online); 
 • spontaniczne powstawanie grup wsparcia – rodzinnych, przyjacielskich, członków określonej organizacji lub grupy zawodowej – oczywiście z wykorzystaniem narzędzi online (komunikatory, fora internetowe, spotkania online)
 • refleksje dotyczące hierarchii wartości w życiu – czy to, na czym skupiam się na co dzień, pozwala mi na realizowanie tego, co dla mnie ważne? Czy warto przejmować się drobiazgami, skoro życie jest tak ulotne i nieprzewidywalne?
 • zmniejszenie presji społecznej, powszechnej we współczesnym świecie, by być doskonałym w każdej niemal dziedzinie życia (aktywnym, sprawnym, zadaniowym, pomocnym, zdrowym, rozwijającym się);
 • uruchomienie w wielu ludziach gotowości do pomocy innym – co widać w licznych pojawiających się inicjatywach, zarówno pojedynczych osób (np. pomoc sąsiedzka, datki na szczytne cele), jak i organizujących się grup (np. psycholodzy pomagający medykom w kryzysie);
 • mobilizacja do zmiany i bycia elastycznym, wynikająca obecnie często z konieczności, ale jednocześnie mogąca być bardzo pozytywnym impulsem, by zmotywować się lub odważyć na to, na co wcześniej nie byliśmy gotowi.

 

Jak skorzystać z pomocy psychologa online, gdy zagrożenie COVID-19 uniemożliwia wyjście z domu?

Jeśli czujesz, że obecna sytuacja jest dla Ciebie zbyt trudna, jesteś w kryzysie i potrzebujesz wsparcia, warto skorzystać z pomocy psychologicznej. Jeśli od dawna się zbierasz do podjęcia psychoterapii, ale dopiero teraz jesteś na to gotowy, to jak najbardziej możliwe jest także rozpoczęcie procesu psychoterapii indywidualnej lub terapii pary.

Wystarczy się ze mną skontaktować telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy na tej stronie i umówić wizytę konsultacyjną online. Wybierz odpowiadający Ci termin (możesz skorzystać z kalendarza dostępnego tutaj: rezerwacje online), ustal szczegóły techniczne i dokonaj przelewu za sesję, a następnie po prostu spotkaj się ze mną. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, nie wahaj się pytać. Pytania są w porządku 🙂